Från TV-serien Äkta människor i regi av Kristina Humle.